Tijdelijke sluiting vrijdag 19 januari ivm receptie

Beste sporters,

Zoals u wellicht heeft meegekregen bestaan wij vrijdag 19 januari precies 25 jaar!

Wij hebben op zaterdag de 20e een groot feest voor alle leden, maar op 
vrijdag de 19e willen we dit jubileum vieren met een officiele receptie voor genodigden.

Vrijdag 19 januari gaan we dan ook sluiten van 15.00-18.00 uur aangezien
we ook al onde medewerk(st)ers de mogelijkheid willen geven om aanwezig 
te kunnen zijn bij deze receptie en niet te moeten werken op dat moment!

Dank voor uw begrip,
Sportieve groet, Theo en Nika Meijer