Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

Tijdelijke medische stop

VOORWAARDEN TIJDELIJKE MEDISCHE STOP

In geval van medische klachten kan de contributie tijdelijk worden stop gezet.
Dit kunt u aan de balie regelen door een tijdelijk medisch stop formulier in te vullen.


1. Tijdelijke Medische stop is niet mogelijk bij achterstallige contributie, deze moet eerst worden voldaan.


2. Het is bekend dat de opzegtermijn van kracht blijft mocht ondergetekende na de tijdelijke medische stop niet meer deel wensen te nemen aan de activiteiten bij Theo Meijer Sport.


3. Voor contracten geldt dat het aantal betalende maanden minimaal gelijk moet zijn aan de gekozen abonnementsperiode. Dus de contractperiode wordt verlengd met de tijdelijke      
   medische stop.


4. Tijdelijke Medische Stop is alleen mogelijk met medische verklaring en minimaal 4 weken en maximaal 3 maanden. (met uitzonderingen daargelaten, na overleg (zwangerschap
    bijvoorbeeld)


5. Na 3 maanden kan in overleg de tijdelijke medische stop periode worden verlengd. Hiervoor dient de klant zelf actie te onder nemen, anders start de contributie automatisch